Členovia

Slavoj
Sichar-Sečeň
Mstislav
Erich
Zborslav
Bajan
Svetlana
Lesana
Gorazd
Zelesna
Slavoj
Vševediace knieža a zakladajúci člen družiny. Obávaný bojovník so sekerou a štítom a veliteľ mnohých odvážnych výprav. Slavoj si v súčasnosti vychutnáva zaslúžený odpočinok a bedlivo pri tom dozerá na Frankov neďaleko od sútoku Dunaja s Moravou.