O nás


Skupina historického šermu Svjatogor vznikla v Bratislave na jar roku 2002 (pôvodne pod názvom Ni Emmens) a v súčasnosti pôsobí pod zastrešením občianskeho združenia Ni Emmens. Jej počiatočným zameraním bola éra vrcholného stredoveku, t. j. 14. – 15. storočia.

Od roku 2006 sa Svjatogor, ako jedna z mála slovenských skupín, venuje staršiemu a legendami opradenému obdobiu starých Slovanov. Cieľom našej skupiny je rekonštruovať techniku boja, život, kultúru, remeslá i zvyky našich predkov z čias veľkomoravských a pred-veľkomoravských (6. – 9.storočie).

V našich vystúpeniach ožívajú doby Samovej ríše, Nitrianskeho kniežatstva, krutých vojen medzi Slovanmi, Avarmi a Frankami, ale aj svet staroslovanských bohov a počiatkov kresťanstva na území Slovenska. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti skupiny sú scénické vystúpenia, ukážky boja a remesiel, oboznámenie záujemcov s každodenným životom a zvykmi Slovanov vo včasnom stredoveku a samozrejme aj našou špecialitou - staroslovanskou kuchyňou.